Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Grupidünaamika

Ajakirjandus ja lavastus

Harjutuse nimi

Ajakirjandus ja lavastus

Pildikomplekti kategooria

☐ 1.Flat pildid
☐ 2.POV pildid
☐ 3.Postkaardid
☒ 4.Pressifotod

Harjutuse kategooria

☐ 1.Jäämurdja
☒ 2. Ergutaja
☒ 3.Usalduse loomine
☒ 4.Kontakti loomine / koostöö
☒ 5.Loovuse avardamine
☐ 6.Isiklik areng
☐ 7.Mälestuste esile kutsumine
☐ 8.Analüüs

Faasid

☒ 1.Grupidünaamika loomine
☒ 2.Loovuse avardamine
☐ 3.Mõistmise saavutamine
☐ 4.Ühisosa leidmine
☐ 5.Lõpetus

Eesmärgid

– Loova mõtlemise stimuleerimine
– Koostöö soodustamine
– Usalduse loomine
– Analüüsimisoskus

Kestus

☐< 10 min. ☐10-20 min.  ☒20-30 min.  ☐30-40 min.
☐40-50 min. ☐50-60 min. ☐60-90 min. ☐> 90 min.

Vorm

Grupp
(näiteks: individuaalne, ringis, paaris, rollimäng)

Vajalikud materjalid

Pressipildid

Ettevalmistus

 

Kirjeldus samm haaval (maks. 250 sõna)

Moodustage osalejatest ring. Üks osaleja seisab ringis nende ees. Näita sellele osalejale ühte pressipilti 10 sekundit. Palu tal pildil nähtut ja enda arusaamist sellest lavastada, kasutades selleks teisi osalejaid. Osaleja võib rääkida ja teistele väikesed asju seletada, kuid ei või öelda, milline on tema ettekujutus pildist.

Kui osaleja lavastus tema pildi tõlgendusest on valmis, palu teistel osalejatel jagada, mis on nende hinnangul pildil. Las nad selgitavad, kuidas nad nende järeldusteni jõudsid. Jätke arutelu lühikeseks (lase rääkida maksimaalselt neljal osalejal).

Lõpetus (maks. 50 sõna)

Võta harjutus kokku, küsides osalejatelt, kas neile meeldis tegevus ja kutsu neid üles analüüsima, mis juhtus. Juhi osalejate tähelepanu sellele, et üks pilt võib põhjustada palju erinevaid tõlgendusi.

Näpunäited juhendajale

Kuna see harjutus sisaldab teatrikoolituses kasutatavaid tööriistu, annab see osalejatele võimaluse ka teatriga harjuda.
– Osalejatest lavastuse loomine võib võtta veidi aega. Seetõttu oleks mõistlik limiteerida lavastuste arvu kolme või neljani.
– Võta arvesse, et see harjutus võib mõnele osalejale väljakutseid pakkuda, sest see nõuab loovust ja kehakontakti. Seetõttu on soovitatav seda harjutust teha ainult siis, kui rühmas on usaldus ja austus. Kuid see harjutus võib ka mänguliselt usalduse loomist lisada.

Grupidünaamika

Vaata ja kleebi

Harjutuse nimi

Vaata ja kleebi

Pildikomplekti kategooria

☒ 1.Flat pildid
☐ 2.POV pildid
☐ 3.Postkaardid
☐ 4.Pressifotod

Harjutuse kategooria

☒ 1.Jäämurdja
☐ 2.Ergutaja
☐ 3.Usalduse loomine
☐ 4.Kontakti loomine / koostöö
☐ 5.Loovuse avardamine
☒ 6.Isiklik areng
☐ 7.Mälestuste esile kutsumine
☐ 8.Analüüs

Faasid

☒ 1.Grupidünaamika loomine
☐ 2.Loovuse avardamine
☒ 3.Mõistmise saavutamine
☐ 4.Ühisosa leidmine
☐ 5.Lõpetus

Eesmärgid

– Enda tundma õppimine
– Teiste tundma õppimine
– Oma valikute hindamine ja analüüsimine
– Väljendusoskus
– Kuulamisoskus

Kestus

☐< 10 min. ☒10-20 min.  ☐20-30 min.  ☐30-40 min.
☐40-50 min. ☐50-60 min. ☐60-90 min. ☐> 90 min.

Vorm

Grupp
(näiteks: individuaalne, ringis, paaris, rollimäng)

Vajalikud materjalid

Flat-piltide poster (3×3 Instragram ruudustik), värvilised kleepsud; üks värv osaleja kohta või märkmepaber nime kirjutamiseks

Ettevalmistus

Kinnita Flat-piltide poster seinale

Kirjeldus sammhaaval (maks. 250 sõna)

Anna igale osalejale eri värvi kleeps või märkmepaber (palun osalejatel kirjutada märkmepaberile enda nimi).

Palu osalejatel vaadata Instragrami-piltide ruudustikku seinal. Palu neil kleepida oma kleeps/märkmepaber piltide seerijale, mis neile kõige enam meeldib.

Kui kõik osalejad on oma valiku teinud, küsi neilt ükshaaval järgnevaid küsimusi. Palu teistel kuulata ning hoiduda kommenteerimast.

– Miks valisid selle pildiseerija?
– Mida näed nendel piltidel?
– Mis tunne oli valida kleepsu kleepimiseks pildiseerija?
Seejärel ava arutelu kõigi vahel, kasutades selleks järgnevaid küsimusi;
– Kas on pildiseerijaid, kus on mitut värvi kleepse? Miks nii?
– Kas on palju pildiseerijaid, kus on vaid ühte värvi kleepse? Miks nii?

Lõpetus (maks. 50 sõna)

Analüüsi harjutust, küsides osalejatelt, mida nad harjutuse ajal kogesid ning mida märkasid.

Täna osalejaid, et nad on üksteise suhtes avatud olnud, ja kutsu neid üles seda avatust hoidma või järgnevate harjutuste korral veelgi rohkem ennast avama.

Näpunäited juhendajale

-Jälgi, milline grupidünaamika osalejate vahel tekib ning pööra tähelepanu sellele, kas grupis on piisavalt turvalisust ja võrdsust. Kui mitte, siis kaalu mõne muu grupidünaamika ülesande kasutamist.
-See harjutus on pigem üllatusmomendi saavutamiseks, piltide tundma õppimiseks ja üksteise sügavamaks tundmaõppimiseks, mitte niivõrd sügava vestluse arendamiseks.