Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Komandos formavimas

Pažiūrėk ir paaiškink​

Pratimo pavadinimas

Pažiūrėk ir paaiškink

Paveikslėlių kategorija

1.       Flat-paveikslėliai
2.       POV- paveikslėliai
3.       Atvirutės
4.       Spaudos nuotraukos

 

Pratimų kategorija

1.       Apšilimas
2.       Suaktyvinimas
3.      
Pasitikėjimo kūrimas
4.      
Bendradarbiavimas
5.      
Kūrybiškumo žadinimas
6.       Asmeninis augimas
7.       Prisiminimų žadinimas
8.       Apibendrinimas

Fazės

1.       Komandos formavimas
2.      
Kūrybiškumo žadinimas
3.       Suvokimo žaidinimas
4.       Bendrumo radimas
5.       Užbaigimas

Tikslai

– Skatinti kūrybinį mąstymą
– Skatinti bendradarbiavimą
– Sukurti pasitikėjimą
– Mokyti analizuoti

Trukmė

20 – 30 min.

Forma

Grupė

Reikalingos priemonės

Spaudos nuotraukų rinkinys

Pasiruošimas

Laikyti paruoštas nuotraukas užverstas

Eiga

Susodinkite dalyvius į ratą. Vienas dalyvis stovi priešais jus. Parodykite šiam dalyviui vieną nuotrauką 10 sekundžių. Paprašykite šio dalyvio papasakoti užuominoms tai, ką jis / ji mano matę. Jis / ji gali kalbėti ir paaiškinti smulkmenas, bet nepasakyti, kokia nuotrauka yra jo galvoje.

Kai dalyvis papasakos, kaip jis / ji interpretavo nuotrauką, jūs klausiate kitų dalyvių, ką jie mano, kas gali būti paveikslėlyje. Leiskite jiems paaiškinti, kaip jie padarė tam tikrą išvadą. Diskusija turi būti trumpa (tegul kalba dar keturi kiti dalyviai).

Užbaigimas

Užbaikite pratimą klausdami dalyvių, ar jiems patiko pratimas, ir pakvieskite juos analizuoti, kas nutiko. Atkreipkite dėmesį, kad viena nuotrauka gali turėti daug skirtingų interpretacijų.

Patarimai fasilitatoriui

– Kadangi šiame pratime yra įrankių, naudojamų teatro mokymuose, tai suteikia dalyviams galimybę priprasti ir prie teatro.
– Grupės pastatymas gali užtrukti. Dėl šios priežasties patartina apsisukimų skaičių apriboti iki trijų ar keturių.
– Turėkite omenyje, kad šis pratimas gali būti sudėtingas kai kuriems dalyviams, nes tam reikia kūrybiškumo ir kūno kontakto. Dėl šios priežasties patartina atlikti šį pratimą tik tada, kai grupėje jaučiamas pasitikėjimas ir pagarba. Tačiau šis pratimas taip pat gali sustiprinti pasitikėjimą.

Komandos formavimas

Pažiūrėk ir prisek

Pratimo pavadinimas

Pažiūrėk ir prisek

Paveikslėlių kategorija

1.       Flat-paveikslėliai
2.       POV- paveikslėliai
3.       Atvirutės
4.       Spaudos nuotraukos

 

Pratimų kategorija

1.       Apšilimas
2.       Suaktyvinimas
3.       Pasitikėjimo kūrimas
4.       Bendradarbiavimas
5.       Kūrybiškumo žadinimas
6.       Asmeninis augimas
7.       Prisiminimų žadinimas
8.       Apibendrinimas

Fazės

1.       Komandos formavimas
2.       Kūrybiškumo žadinimas
3.       Suvokimo žaidinimas
4.       Bendrumo radimas
5.       Užbaigimas

Tikslai

– Pažinti save
– Pažinti kitus
– Mokymasis apmąstyti pasirinkimus
– Išmokti reikšti mintis
– Mokytis klausytis

Trukmė

10 – 20 min.

Forma

Grupė

Reikalingos priemonės

Plokščių paveikslėlių (3×3 „Instagram“ tinkleliai) plakatas, spalvotų lipdukų po 1 vienam dalyviui (ant jo parašys vardą)

Pasiruošimas

Pakabinti Instagram paveikslėlių palaktą ant sienos

Eiga

Visiems dalyviams padovanokite po 1 spalvotą lipduką ir paprašykite, kad ant jo parašytų savo vardą).

Paprašykite dalyvių pažvelgti į „Instagram“ nuotraukų matricą priešais juos. Pakvieskite juos užklijuoti lipdukus ant nuotraukų, kurios jiems labiausiai patinka.

Po to, kai jie pasirinko, po vieną užduokite jiems šiuos klausimus. Paprašykite likusios grupės išklausyti ir susilaikyti nuo komentarų.

– Kodėl pasirinkote šį nuotraukų rinkinį?
– Ką matote paveikslėliuose?
– Ką jautėte pasirinkdamas nuotraukas, ant kuriių priklijavote lipduką?

Tada pradėkite diskusiją naudodamiesi šiais klausimais:

– Ar yra rinkinių, kuriuose yra daugiau skirtingų spalvų lipdukų?
– Kodėl taip nutiko?
– Ar daug komplektų, kuriuose yra tik vienas lipdukas? Kodėl?

Užbaigimas

Apsvarstykite pratimą klausdami dalyvių, kaip jie patyrė šį pratimą ir ką pastebėjo.

Dėkokite dalyviams, kad jie yra atviri vienas kitam, ir meskite jiems iššūkį išlaikyti šį atvirumą ar dar labiau atsiverti atliekant pratimus.

Patarimai fasilitatoriui

– Stebėkite, kokia grupės dinamika: ar yra pakankamai saugumo ir lygybės. Jei ne, padarykite keletą kitų komandos ir pasitikėjimo stiprinimo pratimų.

– Šis pratimas daugiausia susijęs su netikėtumo elementu, nuotraukos paviršiniu pažinimu, ne giluminiu jos suvokimu.