Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Градење тим

Гледај и залепи

Име на вежбата

Гледај и залепи

Категорија на сет на слики

☒ 1. Флет (Flat) слики
☐ 2. ПОВ (POV) слики
☐ 3. Разгледници
☐ 4. Слики од медиуми (Press) слики

Категорија на вежби

☒ 1. Мразокршач (Icebreaker) 
☐ 2. Вежба за загревање (Energizer)                        
☐ 3. Градење доверба (Trust building)
☐ 4. Остварување контакт/соработка (Contact making/collaborating)
☐ 5. Поттикнување креативност (Triggering creativity)
☒ 6. Личен развој (Personal development)
☐ 7. Поттикнување спомени (Triggering memories)                        
☐ 8. Евалуација

Фази

☒ 1. Градење тим (Teambuilding)
☐ 2. Поттикнување креативност (Triggering creativity)
☒ 3. Поттикнување свест (Triggering awareness)
☐ 4. Наоѓање на заедничка основа (Finding common ground)
☐ 5. Затворање (Closing)

Цели

– Себеспознавање  
– Спознавање на другите
– Учење како да го преиспитаме изборот
– Учење како да се изразуваме
– Учење како да слушаме

Времетраење

☐ < 10 мин. ☒ 10-20 мин. ☐ 20-30 мин. ☐ 30-40 мин.
☐ 40-50 мин. ☐ 50-60 мин. ☐ 60-90 мин. ☐ > 90 мин.

Формат

Група

Потребни материјали

Постерот со Флет слики (3×3 мрежа од Инстаграм), налепници во боја, 1 боја за партиципант или post-it на кое што ќе го напише своето име.

Подготовка

Обесете го сетот со Флет слики на ѕид.

Објаснување чекор-по-чекор

Дајте им на сите учесници 1 налепница во своја боја или post-it (и побарајте од нив да го напишат своето име).

Замолете ги да ја погледнат матрицата на сликите од Инстаграм пред нив. Поканете ги да ги залепат своите налепници / post-it на сетот слики што најмногу им се допаѓа.

Откако ќе го направат својот избор, поставете им ги следниве прашања, еден по еден. Побарајте од остатокот од групата да слуша и да се воздржи од коментар.

– Зошто го одбравте овој сет?
– Што гледате на сликите?
– Како изгледаше да изберете сет за да ја ставите налепницата?

Потоа, отворете дискусија, користејќи ги следниве прашања:

– Дали има некои сетови со повеќе налепници со различни бои?
– Како тоа?
– Дали има многу сетови со само една налепница? Како тоа?

Завршница

Преиспитајте и размислете за вежбата прашувајќи ги учесниците како ја искусиле оваа вежба и што забележале.

Заблагодарете им се на учесниците што беа отворени едни кон други и предизвикајте ги да ја задржат оваа отвореност или да се отворат уште повеќе во вежбите што следат.

Совети за фацилитатор

 

– Видете каква групна динамика се ствара во групата и забележете дали има доволна безбедност и еднаквост. Ако не, размислете за некои други вежби за градење на тим и доверба.
– Оваа вежба главно се однесува на елементот за изненадување, запознавање на слика и запознавање преку другите, а не да се навлегува во длабока конверзација.

Градење тим

Медиуми и сцена

Име на вежбата

Медиуми и сцена

Категорија на сет на слики

☐ 1. Флет (Flat) слики
☐ 2. ПОВ (POV) слики
☐ 3. Разгледници
☒ 4. Слики од медими (Press) слики

Категорија на вежби

☐ 1. Мразокршач (Icebreaker)                  
☒ 2. Вежба за загревање (Energizer)                      
☒ 3. Градење доверба (Trust building)
☒ 4. Остварување контакт/соработка (Contact making/collaborating)
☒ 5. Поттикнување креативност (Triggering creativity)
☐ 6. Личен развој (Personal development)
☐ 7. Поттикнување спомени (Triggering memories)
☐ 8. Евалуација

Фази

☒ 1. Градење тим (Teambuilding)
☒ 2. Поттикнување креативност (Triggering creativity)
☐ 3. Поттикнување свест (Triggering awareness)
☐ 4. Наоѓање на заедничка основа (Finding common ground)
☐ 5. Затворање (Closing)

Цели

– Охрабрување на креативно мислење
– Охрабрување на соработка
– Креирање на доверба
– Учење како да анализираме

Времетраење

☐ < 10 мин. ☐ 10-20 мин. ☒ 20-30 мин. ☐ 30-40 мин.
☐ 40-50 мин. ☐ 50-60 мин. ☐ 60-90 мин. ☐ > 90 мин.

Формат

Група

Потребни материјали

Сет од слики од медиуми

Подготовка

 

Објаснување чекор-по-чекор

Ставете ги учесниците во круг. Еден/-а учесник/-чка стои пред нив. Покажете му/ѝ на учесникот/-чката една слика за време од 10 секунди. Замолете го/ја да постави на сцена што мисли дека видел/-а, користејќи ги другите учесници, како режисер. Тој/таа може да зборува и да објасни мали нешта, но да не кажува која слика има во мислите.

Откако учесникот ќе покаже како тој/таа ја толкува сликата, ги прашувате другите учесници што мислат дека е на сликата. Дозволете им да објаснат како дојдоа до одреден заклучок. Нека биде дискусијата кратка (нека зборуваат максимум четири други учесници).

Завршница

Завршете ја вежбата прашувајќи ги учесниците дали им се допадна и поканете ги да анализираат што се случи. Посочете им дека една слика може да има многу интерпретации.

Совети за фацилитатор

 

– Бидејќи оваа вежба содржи алатки што се користат во театарска обука, им дава можност на учесниците да се навикнат и на театарот.
– Сценирањето на групата може да потрае некое време. Од таа причина, препорачливо е да се ограничи бројот на кругови на три или четири.
– Бидете свесни дека оваа вежба може да биде предизвикувачка за некои учесници, затоа што бара креативност и контакт со телото.
Од таа причина, препорачливо е да се направи оваа вежба само кога има доверба и почит во групата. Сепак, оваа вежба може да додаде и на градење доверба на разигран начин.