Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Teambuilding

Kijk en plak

Naam oefeningKijk en plak
Categorie fotoset

☒ 1. Platte-foto’s
☐ 2. POV-foto’s
☐ 3. Ansichtkaarten
☐ 4. Persfoto’s

Categorie oefening

☒ 1. IJsbreker
☐ 2. Energizer
☐ 3. Vertrouwen opbouwen
☐ 4. Contact maken/samenwerken
☐ 5. Creativiteit activeren
☒ 6. Persoonlijke ontwikkeling
☐ 7. Herinneringen oproepen
☐ 8. Evaluatie

Fase

☒ 1. Teambuilding
☐ 2. Creativiteit activeren
☒ 3. Bewustwording activeren
☐ 4. Gemeenschappelijke basis bouwen
☐ 5. Afsluiting

Doelstellingen– Jezelf leren kennen
– De ander leren kennen
– Leren nadenken over keuzes
– Jezelf leren uitdrukken
– Leren luisteren
Duur oefening

☐ < 10 min. ☒ 10-20 min. ☐ 20-30 min. ☐ 30-40 min.
☐ 40-50 min. ☐ 50-60 min. ☐ 60-90 min. ☐ > 90 min.

VormGroep
Benodigde materialenDe poster met Platte-foto’s (3×3 Instagram-rasters), stickers in verschillende kleuren, 1 kleur per deelnemer of post-its om een naam op te schrijven en plakband.
VoorbereidingPlak de poster met Platte-foto’s op een muur.
Beschrijving

Geef alle deelnemers 1 sticker in hun eigen kleur of een post-it (en vraag hen om hun naam op de post-it te schrijven).

Vraag de deelnemers om de poster met de Instagram-foto’s te bekijken. Nodig ze vervolgens uit om hun stickers/post-its te plakken op de set met foto’s die ze het leukst vinden.

 Nadat ze hun keuze hebben gemaakt, stel je ze de volgende vragen, één voor één. Vraag de rest van de groep te luisteren en geen commentaar te geven.

 – Waarom heb je voor deze set gekozen?
– Wat zie je op de foto’s?
– Hoe was het om een set te kiezen?

Open dan de discussie met behulp van de volgende vragen:

 – Zijn er sets met meer stickers/post-its?
– Hoe komt dat?
– Zijn er sets met slechts één sticker/post-it?
– Hoe komt dat?

Afsluiting

Reflecteer op de oefening door de deelnemers te vragen hoe ze deze oefening hebben ervaren en wat ze hebben opgemerkt.

Bedank de deelnemers voor hun openheid naar elkaar en daag ze uit om deze openheid te behouden of om zich nog meer open te stellen in de oefeningen die volgen.

Tips voor de facilitator

– Kijk wat voor soort groepsdynamiek er in de groep ontstaat en merk op of er voldoende veiligheid en gelijkheid is. Zo niet, overweeg dan enkele andere team- en vertrouwensopbouwende oefeningen.

– Deze oefening gaat vooral over het verrassingselement, het leren kennen van een foto en het leren kennen van elkaar voorbij de oppervlakte, niet zozeer over het voeren van een diepgaand gesprek.

Teambuilding

Pers en toneel

Naam oefening

Pers en toneel

Categorie fotoset

☐ 1. Platte-foto’s
☐ 2. POV-foto’s
☐ 3. Ansichtkaarten
☒ 4. Persfoto’s

Categorie oefening

☐ 1. IJsbreker
☒ 2. Energizer                        
☒ 3. Vertrouwen opbouwen
☒ 4. Contact maken/samenwerken
☒ 5. Creativiteit activeren
☐ 6. Persoonlijke ontwikkeling
☐ 7. Herinneringen oproepen                       
☐ 8. Evaluatie

Fase

☒ 1. Teambuilding
☒ 2. Creativiteit activeren
☐ 3. Bewustwording activeren
☐ 4. Gemeenschappelijke basis bouwen
☐ 5. Afsluiting

Doelstellingen

– Stimuleren creatief denken
– Stimuleren samenwerken
– Vertrouwen creëren
– Leren analyseren

Duur oefening

☐ < 10 min. ☐ 10-20 min. ☒ 20-30 min. ☐ 30-40 min.
☐ 40-50 min. ☐ 50-60 min. ☐ 60-90 min. ☐ > 90 min.

Vorm

Groep

Benodigde materialen

De set met Persfoto’s.

Voorbereiding

 

Beschrijving

Zet de deelnemers in een halve cirkel. Eén deelnemer staat voor de groep. Toon deze deelnemer één foto gedurende 10 seconden. Vraag deze deelnemer om te ensceneren wat hij/zij denkt gezien te hebben, waarbij hij/zij de andere deelnemers als ‘acteurs’ gebruikt. Hij/zij mag wel praten en kleine dingen uitleggen, maar niet vertellen welke foto in zijn/haar hoofd zit.

 

Nadat de deelnemer heeft geënsceneerd hoe hij/zij de foto heeft geïnterpreteerd, vraag je de andere deelnemers wat zij denken dat er op de foto staat. Laat ze uitleggen hoe ze tot een bepaalde conclusie zijn gekomen. Houd de discussie kort (laat maximaal vier andere deelnemers praten).

Afsluiting

Sluit de oefening af door de deelnemers te vragen of ze de oefening leuk vonden en nodig ze uit om te analyseren wat er is gebeurd. Wijs erop dat één foto/beeld tot veel verschillende interpretaties kan leiden.

Tips voor de facilitator

– Omdat deze oefening instrumenten bevat die in theatertraining worden gebruikt, geeft het de deelnemers de mogelijkheid om ook aan toneel/acteren te wennen.

– Het ensceneren van de groep kan enige tijd in beslag nemen. Daarom is het raadzaam om het aantal beurten te beperken tot drie of vier.

– Wees je ervan bewust dat deze oefening voor sommige deelnemers uitdagend kan zijn, want het vereist creativiteit en lichaamscontact. Daarom is het raadzaam om deze oefening alleen te doen als er vertrouwen en respect is in de groep. Deze oefening kan echter ook op een speelse manier bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen.